Sinds mei 2005 staat langs een openbaar toegankelijke zandweg op het Landgoed Baasdam in het Twentse Tubbergen een samenhangende groep van zeven zogenoemde stèles van de Duitse kunstenaar Ulrich Rückriem. De stèles, rechtopstaande stenen van roze graniet uit het Spaanse Porriño, zijn alle verschillend horizontaal gespleten met 60 cm als basisafstand. Zij staan 250 cm boven het maaiveld en zijn 70 cm breed en 70 cm diep. Door hun onderlinge uniformiteit benadrukken de zeven zuilen de rust van het landschap. Op bescheiden wijze markeren zij de landschappelijke structuur. Ondanks hun monumentale gestalte zijn de stèles onopvallend.

Zeven stèles vormt een bijzondere combinatie met de nabijgelegen Kroezeboom (de oudste eik van Nederland) en enkele neolithische grafheuvels. Het werk sluit prachtig aan bij andere kunstwerken in de regio, meestal in een agrarische entourage: de Mandercirkels van Paul de Kort, de vier met meidoorn beplante zandheuvels en het wachel-struweel, een zandkopje met jeneverbesstruiken van herman de vries vormen een bijdrage aan een kunstproject te Weerselo , en een werk van de in Nederland wonende Britse beeldhouwer Adam Colton bij de klootschietbaan langs de Hondeveldweg tussen Saasveld en Weerselo. Zo is een netwerk van kunst in de openbare ruimte ontstaan dat goed past bij de Duits-Nederlandse kunstroute Kunstwegen, bestaande uit zestig kunstwerken langs de Vecht tussen Nordhorn en Zwolle.

De financiering kwam rond dankzij bijdragen van overheden, fondsen, sponsors en particuliere schenkers. Nadat de Zeven stèles op aanwijzing van de kunstenaar waren geplaatst langs een zandweg op Baasdam, was Rückriem zó ingenomen met de locatie, het coulissenlandschap eromheen en het zorgvuldige proces in de voorbereiding dat hij spontaan en genereus een tweede kunstwerk aanbood. Dit werd een blok dolomiet uit het Duitse Anröchte met de veelzeggende titel Ursprung. Het werk kreeg, in nauwe samenspraak met de beheerders van het landgoed, een plek in het zogeheten Ronde Bosje in het retentiegebied van het landgoed. Vanaf de bankjes rondom de steen kan men – als in een waar panorama – niet alleen de steen maar ook het door de kunstenaar bewonderde landschap genieten. Daarom is het gehele project Panorama Rückriem – Ursprung gedoopt. Zo is niet alleen Tubbergen, maar het Nederlandse landschap twee kunstwerken van internationale allure rijker geworden. Zij zijn het waard beleefd te worden door kunst- en natuurliefhebbers en andere belangstellenden die er aanleiding tot meditatie en inspiratie vinden.
Het werk werd ‘onthuld’ op 15 november 2014. Het openingswoord werd verricht door Rudi Fuchs, die zowel in het Van Abbemuseum in Eindhoven (in 1977) als in het Stedelijk Museum in Amsterdam (1997) onvergetelijke tentoonstellingen van Rückriems werk heeft georganiseerd.

ontdek